Onze verkooppunten IN BELGIË

Wil je het ondergoed eerst eens bekijken, aanvoelen of even passen?
Entusia wordt verdeeld via:

  • Goed en Qualias (Wallonië)
  • De Voorzorg, Bond Moyson, De Socialistische Mutualiteit
  • Onafhankelijk Ziekenfonds (Helan)
  • Orthopediezaken en bandagisten
  • Apotheken